Työterveys yrittäjille

Kuinka huolehdit työhyvinvoinnistasi?

Yrittäjän tärkein resurssi on hyvinvoiva keho ja mieli – se näkyy myös asiakkaalle. Omaan toimialaan liittyvien vaatimusten sekä kuormitus- ja riskitekijöiden tunnistaminen auttaa ennaltaehkäisemään monia työkykykyyn liittyviä ongelmia. Toimiva työterveyshuolto on tärkeässä osassa yrittäjän työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Erityisesti yksinyrittäjät ovat monesti kiireisiä työssään ja hyvinvointiin keskittyminen saattaa jäädä vähemmälle. Meidän tehtävämme työterveyshuollossa on auttaa sinua voimaan paremmin, jotta yritystoimintasi voi kukoistaa.

Me työterveyshuollossa tunnemme yrittäjien terveysriskit, joita voivat esimerkiksi olla

  • korkeat kolesteroli- ja verenpainearvot
  • jatkuva stressi ja psyykkinen kuormitus
  • unettomuus
  • tuki- ja liikuntaelinvaivat
  • ylipaino
  • tupakointi
  • alkoholin käyttö
  • puutteet työturvallisuudessa

Terveyttä koko työuralle.
Pidämme huolta terveydestäsi ja työkyvystäsi

Yrittäjän työterveyshuollon painopiste on turhien sairauspoissaolojen ennaltaehkäisemisessä ja työkykyä uhkaavien riskien tunnistamisessa. Myöhään havaitusta sairaudesta koituva pitkä sairauspoissaolo tulee yrittäjälle aina kalliimmaksi kuin sairauden ennaltaehkäiseminen. Tunnistettuihin terveysriskeihin tulisi puuttua ennen kuin ne todentuvat ja jättävät yrittäjän sairauslomalle jopa pidemmäksi aikaa. Vähennetään yhdessä riskiä sairasteluun.

Kela korvaa yrittäjälle työterveyshuollon palveluista 50–60 prosenttia vuodessa, ja saat halutessasi suorakorvauksen jokaisella käynnillä erikseen.

Rakennamme juuri sinulle mitoitetut työterveyspalvelut

Yrittäjän työterveyssopimus joustaa ja antaa mahdollisuuden hyödyntää terveyspalveluja sinulle sopivalla tavalla. Työterveyshuoltoon liittyvien terveystarkastusten toimenpiteet ja tutkimukset on mahdollista räätälöidä nykyisen terveydentilasi, työolojen ja työn sisältämien riskien mukaan.

Yrittäjän työterveyshuolto voi pitää sisällään esimerkiksi säännölliset terveystarkastukset sekä työpaikkaselvityksen, jossa ammattilaiset kartoittavat työpaikan ja työskentelyn riskejä esimerkiksi työturvallisuuden, meluhaittojen, fyysisen jaksamisen sekä ergonomian näkökulmista.

Suunnitellaan yhdessä yrityksellesi sopiva työterveyshuolto.

Ota Yhteyttä

Hoitoa nopeasti
ilman jonottamista

Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden lisäksi yrittäjän työterveyshuoltosopimukseen voidaan sisällyttää sairaanhoidon palveluita, kuten esimerkiksi työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan palvelut sekä röntgen- ja laboratoriotutkimuksia.

Sairaanhoidon palveluiden etuna on, että hoitoon pääsee nopeasti ja joustavasti ilman jonotuksia tai pitkää työpaikalta poissaoloa. Yrittäjälle laaditaan terveys- ja toimintasuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet, kehityskohteet sekä toimenpiteet. Yrittäjän on myös mahdollista täydentää omaa sairaanhoidon palvelupakettia monipuolisilla hyvinvointipalveluilla, esimerkiksi fysioterapiakäynneillä tai Firstbeat-hyvinvointianalyysillä.

Kela korvaa osan työterveyskustan-nuksista yrittäjälle – loput voi vähentää verotuksessa

Kela korvaa yrittäjälle ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista 50–60 prosenttia. Mikäli yrittäjän työterveyssopimukseen on sisällytetty sairaanhoidon palveluja, näistä kustannuksista Kela korvaa enimmillään puolet. Kela-korvattavuuden edellytyksinä on, että yrittäjä on YEL- tai MYEL-vakuutettu ja työterveyshuollon järjestämisestä on olemassa kirjallinen sopimus ja toimintasuunnitelma. Yrittäjä voi vähentää verotuksessa oman maksettavaksi jäävän osuuden tietyin edellytyksin. Lisätietoja kustannuksista sekä niiden enimmäismääristä ja vähennyskelpoisuuksista Kela.fi:stä.

Alla olevan painikkeen kautta pääset yrittäjille suunnattuun tilityssopimus-lomakkeeseen, jolla voit valtuuttaa Työterveys Laineen hakemaan Kelalta työterveyshuollon toiminnasta aiheutuneiden kustannusten Kelan korvaaman osuuden.

Tilityssopimus yrittäjille