Työterveys maatalous- yrittäjille

Maatalousyrittäjän työterveyshuolto
Keski-Suomessa

Maatalousyrittäjän työ eroaa monilta osin muiden ammattiryhmien työstä – työ on hyvin sitovaa ja kokonaisvaltaista. Maatalousyrittäjät asuvat pääasiassa työpaikallaan eli maatilalla ja varsinkin eläintilalliset yrittäjät joutuvat olemaan valmiudessa ympäri vuorokauden. Työ koetaan antoisana, vaikkakin usein myös fyysisesti, henkisesti ja taloudellisesti kuormittavana. Toimiva työterveyshuolto on tärkeässä osassa oman työhyvinvoinnin sekä työkyvyn ylläpitämisessä.

Maatalousyrittäjän työssä oma jaksaminen ja hyvä työkyky ovat erityisen tärkeässä asemassa. Työhyvinvointi ei ole itsestäänselvyys, vaan siihen tulee panostaa. Työterveyspalveluiden hankkiminen yrittäjälle on oleellinen osa yrityksen johtamista. Me työterveyshuollossa olemme apunasi terveyteen liittyvissä asioissa. Työterveyshuolto auttaa sinua ylläpitämään ja parantamaan työkykyäsi, ehkäisemään mahdollisia työperäisiä sairauksia ja tapaturmia sekä ohjaa sinut tarvittaessa kuntoutukseen.

Pidämme huolta terveydestäsi ja työkyvystäsi

Työterveyden asiantuntijana tunnemme työn altisteet ja kuormitustekijät maatalousyrittäjän työssä. Olemme kulkeneet lukuisten maatalousyrittäjien rinnalla jo vuosien ajan ja nyt haluamme jakaa kokemustamme myös sinulle. Tarjoamme työterveyshuollossa moniammatillista osaamista maatalousyrittäjän arkeen liittyen, esimerkiksi henkiseen hyvinvointiin, työergonomiaan ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Lisäksi autamme sinua tiedostamaan, mitä terveydellistä merkitystä työllä ja työolosuhteilla voi olla.

Maatalousyrittäjien terveysriskejä ovat esimerkiksi:

 • Hankalat työasennot
 • Fyysisesti kuormittava työ
 • Pölylle, melulle ja tärinälle altistuminen
 • Tapaturmariski esimerkiksi eläinten kanssa työskennellessä
 • Taloudelliset haasteet ja sen tuoma stressi
 • Psyykkinen kuormitus
 • Parisuhteen haasteet

Tilakäynnit ja terveystarkastukset avainasemassa

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluita ovat säännölliset terveystarkastukset sekä tilakäynnillä tehtävät työoloselvitykset. Ennaltaehkäisevien työterveyshuoltopalveluiden lisäksi voit sopia yleislääkäritasoisten sairaanhoitopalveluiden hankkimisesta työterveyshuollosta. Tunnemme työperäiset sairaudet, joten osaamme havaita ja hoitaa niitä ajoissa – tämä takaa yrittäjän tarvitseman tuen ja nopean hoitoon pääsyn.

Maatalousyrittäjän työterveyshuolto sisältää tilakäynnit 1-4 vuoden välein sekä säännölliset terveystarkastukset 1-2 vuoden välein. Vähintään kerran vuodessa olemme yhteydessä maatalousyrittäjään kartoittaaksemme hänen terveydentilaansa ja työoloja.

Meiltä saat:

 • Työterveyslääkärin palvelut
 • Työterveyshoitajan palvelut
 • Työfysioterapeutin palvelut
 • Työpsykologin palvelut
 • Laboratorio- ja röntgentutkimukset
 • Tilakäynnit
 • Säännölliset terveystarkastukset
 • Ohjauksen kuntoutukseen tarpeen mukaan

Kela korvaa osan työterveyskustannuksista –
loput voi vähentää verotuksessa

Työterveyshuolto on maatalousyrittäjälle edullista. Käytännössä yrittäjä maksaa kustannuksista noin puolet ja Kela korvaa toisen puolen. Poikkeuksena on työterveyshuollon tekemä tilakäynti, joka on Myel-yrittäjälle tiettyyn euromäärään saakka maksuton palvelu. Yrittäjä saa vähentää työterveyskustannusten omavastuuosuudet verotuksessa. Jätä yhteydenottopyyntö, niin kerromme lisää työterveyspalveluista maatalousyrittäjälle.

Tilityssopimus maanviljelijöille
Ota yhteyttä