Tietoa työterveys- palveluista

Huolehdimme yrityksesi tärkeimmästä voimavarasta

Työterveyden tehtävä on huolehtia yhdessä työnantajan kanssa työntekijöiden työ- ja toimintakyvystä sekä turvallisuudesta. Työterveyshuollon järjestäminen on pakollista kaikille yrityksille ja organisaatioille, joissa on yksi tai useampi työntekijä. Työterveyspalveluiden tulee olla saman laajuisia kaikille työntekijöille. Myös yrittäjä voi halutessaan järjestää itselleen työterveyshuollon.

Mitä työterveyshuoltoon sisältyy?

Tarjoamme ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi asiantuntevaa ja oikea-aikaista, työterveyspainotteista sairaanhoitopalvelua. Henkilöstömme koostuu työterveyden erityisasiantuntijoista, jotka tuntevat työn vaatimukset ja ymmärtävät niiden yhteyden asiakkaan terveyteen. Palveluvalikoimaamme kuuluvat kaikki työterveyslääkärien, työterveyshoitajien, työfysioterapeuttien ja työpsykologien palvelut sekä laboratorio- ja röntgentutkimukset. Työterveyspalveluiden tarkka sisältö ja laajuus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä teidän kanssanne.

Lääkärin etävastaanotto ja OmaLaine-sovellus tuovat avun tarvittaessa vaikka kotiin tai työpaikalle, nopeasti ja helposti.

Mitä eri sopimuslaajuudet tarkoittavat?

Lakisääteinen,
ennaltaehkäisevä
työterveyshuolto

Lakisääteinen työterveyshuolto on ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa. Varmistamme yhteistyössä työnantajan kanssa, että työntekijät voivat työskennellä turvallisesti työssään. Lakisääteinen sopimuslaajuus on kaikille työnantajille pakollinen ja se on suppein sopimustaso. Työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat muodostavat moniammatillisen tiimin, joka huolehtii lakisääteisen työterveyshuollon toteutumisesta.

  • Toiminnan perustana on kaikille asiakkaille tehtävä työterveyshuollon työpaikkaselvitys, jonka tarkoituksena on kartoittaa työterveysriskit, mahdolliset altisteet ja kuormitustekijät sekä seurata työoloja.
  • Työpaikkaselvityksen pohjalta tehdään toimintasuunnitelma, jossa määritellään yksityiskohtaisesti ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja mahdollinen sairaanhoidon sisältö.

Työterveyspainotteinen sairaanhoito

Lakisääteistä sopimusta on mahdollista laajentaa sisällyttämällä sopimukseen sairaanhoidon palveluita. Sairaanhoidon järjestäminen työntekijöille on vapaaehtoista, mutta kannattavaa. Kun työntekijät hoidetaan keskitetysti omassa työterveydessä, kokonaishallinta yrityksen työntekijöiden terveydestä ja työhyvinvoinnista on työterveyshuollossa. Työterveyslääkärillä ja -hoitajalla on osaaminen ja tuntemus työstä, ja näin päästään myös helpommin kiinni mahdollisiin työperäisiin sairauksiin.

Kela korvaa työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain nojalla. Työntekijälle työterveyshuolto on maksutonta. Työterveyshuoltoa ohjaa laki, ja voit tutustua tarkemmin työterveyshuoltolakiin tästä.

Ennaltaehkäisemällä vähennät kustannuksia ja lisäät hyvinvointia

Asiakkaanamme työntekijänne saavat nopeasti apua asiantuntijoiltamme. Joustava ja ennakoiva toiminta lisää hyvinvointia monella tavalla: nopea hoidon aloitus ja oikeat toimenpiteet oikeaan aikaan voivat lyhentää merkittävästi sairauspoissaolojen pituutta, vähentää työkykyriskejä ja laskea kustannuksia.

Työterveyshuollon avulla huomioit paremmin myös työn sisältöön, järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti työssä jaksamiseen ja sitä kautta laskea työn tehokkuutta.

Työpaikkaselvityksestä yhteinen suunnitelma

Työpaikkaselvityksessä kerätään tietoja työn ja työolojen aiheuttamista vaaroista sekä arvioidaan niiden vaikutusta työntekijän terveyteen ja työkykyyn. Selvityksen pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma, jonka avulla yhdessä suunnitellaan tarvittava työterveyshuollon sisältö ja laajuus. Työpaikkaselvityksessä sovitaan myös tavoitteista ja seurataan niiden toteutumista säännöllisesti.

Mikä on työkykykartoitus? Miksi terveystarkastuksia tehdään?

Työkykykartoitus auttaa työssä esiintyvien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien tunnistamista. Mahdollisia ongelmia ennaltaehkäistään ja hoidetaan esimerkiksi työ- ja työaikajärjestelyillä sekä kuntoutuksella ja yhteisneuvotteluilla.

Terveystarkastuksen avulla puolestaan voidaan ennaltaehkäistä työperäisiä sairauksia, etsiä mahdollisesti terveyttä ja työkykyä uhkaavia tai vaarantavia tekijöitä sekä selvittää työntekijän terveydellistä sopivuutta kyseiseen työhön.

Mitä työterveyspalvelut maksavat?

Työterveyshuollon kustannuksiin vaikuttaa sopimuksen sisältö. Rakennamme juuri sinun yrityksellesi mitoitetut työterveyspalvelut. Emme peri sopimuksen aloitusmaksua, vaan maksat työterveyshuollosta kiinteinä kuluina henkilömääräisen yleis- ja palvelumaksun vuosittain. Muistathan huolehtia, että meillä on ajantasainen tieto yrityksesi henkilömäärästä, jotta maksut veloitetaan oikein.

Laskutuksemme on läpinäkyvää ja ennakoitavaa.

  • Maksat vain todellisesta palvelujen käytöstä voimassa olevan hinnastomme mukaisesti.
  • Työterveyshuolto tarjoaa sinulle arvion ja toimenpide-ehdotukset tehtävälle työterveyshuollon työlle sekä
    kustannusarvion työterveyshuollon kustannuksista kullekin vuodelle.
  • Seuraamme kustannussuunnitelman toteutumista ja raportoimme siitä työnantajalle.

Hinnastoa päivitetään kalenterivuosittain.

Hinnasto

Tule työterveysasiakkaaksemme

Olemme aidosti paikallinen työterveyshuolto Keski-Suomessa. Palvelemme kaikenkokoisia yrityksiä Keski-Suomen alueella 13 eri paikkakunnalla – lähellä, ammattitaidolla ja luotettavasti.

Kun sinulla on tarve järjestää henkilöstöllesi työterveyshuolto, olethan yhteydessä, niin mietitään teille sopivin työterveyshuollon kokonaisuus.

Tule Asiakkaaksemme

Työterveys yrittäjille

Yrittäjän tärkein resurssi on hyvinvoiva keho ja mieli – se näkyy myös asiakkaalle. Yrittäjän työterveyshuollon painopiste on turhien sairauspoissaolojen ennaltaehkäisemisessä ja työkykyä uhkaavien riskien tunnistamisessa. Meidän tehtävämme on auttaa sinua voimaan paremmin, jotta sinä ja yritystoimintasi voi kukoistaa.

Lue lisää

Työterveys maatalousyrittäjälle

Maatalousyrittäjän työ eroaa monilta osin muiden ammattiryhmien työstä, sillä yrittäjät asuvat pääasiassa työpaikallaan eli maatilalla. Fyysiset, henkiset ja taloudelliset kuormituskertoimet tuovat omat haasteensa maatalousyrittäjän arkeen, joten toimiva työterveyshuolto on merkittävässä osassa oman työhyvinvoinnin sekä työkyvyn ylläpitämisessä.

Lue lisää

Kurssit ja koulutukset

Toteutamme ensiavun yleiskursseja sekä hätäensiapukursseja, joiden tavoitteena on antaa valmiudet henkeä pelastavan ensiavun ja elvytyksen antamiseen. Lisäksi järjestämme työkykyä tukevia verkkokursseja, jotka sopivat erityisesti työuupumuksen uudelleensyntymisen ennaltaehkäisemiseen.

Siirry

Hinnasto

Työterveyshuollon kustannuksiin vaikuttaa sopimuksen laajuus, jonka mitoitamme tarpeidenne mukaisesti. Työterveyshuollon maksu määräytyy kiinteinä kuluina henkilömääräisen yleismaksun mukaisesti vuosittain. Emme laskuta ylimääräisiä toimisto- tai muita lisäkuluja, vaan maksat vain todellisesta palvelujen käytöstä voimassa olevan hinnastomme mukaisesti.

Hinnasto